Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Use of theory in child socializatıion research

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

This article examines the use of explicit theory in empirical studies on child socialization. Twenty-seven empirical studies published in the last 10 years on child socialization were examined regarding authors’ use of theory. A computerized database search was conducted to obtain articles by using several databases. Findings of this study indicated that 63 percent of the empirical studies employed theory explicitly. Common theories used explicitly in the studies were ecological theory and socio-cultural theory. Concerns about authors’ citation practices in studies that employed theory explicitly were discussed. A suggestion for future researchers is to utilize theories explicitly to assist readers to obtain an extensive perception of the study (Coleman & Ganong, 1990) and the topic being examined.

Özet İngilizce :

Bu makalenin amacı çocukların sosyalizasyonu ile ilgili ampirik makalelerde teori kullanımını incelemektir. Çocukların sosyalizasyonu ile ilgili son 10 yılda yayımlanmış 27 ampirik makale, yazarların teori kullanımı açısından incelenmiştir. İlgili makaleleri bulmak için birçok veri tabanı, bilgisayar yardımıyla araştırılmıştır. Bulunan ampirik makalelerin %63’ünde açık bir şekilde teori kullanıldığı tespit edilmiştir. Açık şekilde en yayın olarak kullanılan teorilerin ekolojik teori ve sosyo-kültürel teori olduğu anlaşılmıştır. Kullanılan teorileri açıkça ifade etmekle ilgili meseleler bu makalede ele alınmıştır. Gelecekte yapılması muhtemel araştırmalar için okuyucuların ilgili çalışmalar hakkında geniş bilgi elde edebilmeleri amacıyla araştırmacıların kullanacakları teorileri açıkça ifade etmeleri tavsiye edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :