Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretim maliyetlerinin düşürülmesinde kaizen maliyetleme yönteminin rolü ve uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Artan rekabet ortamında varlıklarını korumak ve sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetle ve yüksek kalitede üretim yapma zorunluluğu duymaktadırlar. Rekabetçi piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünü kazanmalarının en önemli faktörü etkili bir maliyet yönetimidir. Stratejik maliyet yönetim sistemleri arasında Kaizen Maliyetleme Yöntemi en önemli maliyet yönetim yaklaşımlarından biridir.Kaizen Maliyetleme Yöntemi 1970'li yıllarda Japon işletmeleri tarafından geliştirilmiştir. Kaizen Maliyetleme, üretim aşamasında üretim maliyetlerinin sürekli olarak iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada Kaizen Maliyetleme Yöntemi ve bu yöntemin Türk Otomotiv sektöründe uygulanma düzeyi amaçlanmaktadır. Bu araştırma sonucunda işletmelerin Kaizen Maliyetleme Yöntemini tam anlamıyla uygulamadıkları, ancak bu yöntemin uygulanmasını gerekli kılan bazı şartları yerine getirdikleri görülmektedir.

Özet İngilizce :

The companies which want to survive and protect their presences in increasing competition environment need the necessity of producing in low cost and high quality. The most important factor of gaining competitive advantage for companies that operating competitive markets is the effective cost management. Kaizen Costing System method among strategic cost management systems is one of the most important cost management approaches. Kaizen Costing System was developed by Japanese companies in 1970's. Kaizen Costing aims at continuous improvement of production cost at the production phase. In this study, Kaizen Costing System and level of application of this method in Turkish automotive sector are aimed. As a result of this research, it is seen that companies did'nt apply Kaizen costing systems literally but, they fulfilled some conditions which necessitated the applying this method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :