Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Urartu kemerleri üzerindeki insan tasvirleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

M.Ö. 9-6. yüzyıllar arasında merkezini Van Gölü Havzası ve çevresinin oluşturduğu Urartu Krallığı, merkezileşmiş siyasi otoritesi, sağlamış olduğu kültürel birliği ve maddi kültür zenginlikleri ile Anadolu uygarlıkları içerisinde yerini almıştır. 300 yıllık tarihi sürecinde çok sayıda yeniliğe imzasını atan Urartu Devleti, sanat alanında da özgün eserler ortaya koymuştur. Bu eşsiz sanat ürünleri arasında bugün çeşitli müzeler ve özel koleksiyonlara dağılmış durumdaki kemerler, zengin süsleme ve sahneleri ile özel bir yere sahiptir. Kemerlerin üzeri savaş arabaları, süvariler, avlanan insanlar, hayvanlar, geometrik ve bitkiselsel motifl erle süslenmiştir. Fantastik yaratıklardan naturalistik betimlere değin çeşitlilik arz eden bu süsleme ve sahnelerin stil ve ikonografi k özellikleri Urartu resim sanatının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada kemerler üzerinde yer alan insan tasvirleri ele alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda “Askeri Nitelikli”, “Dini Nitelikli” tasvirler ve “Avcılar” olmak üzere 3 farklı grup tespit edilmiş, bunlarında kendi içerisinde alt gruplara ayrıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca kemerler üzerindeki tasvirler aracılığıyla Urartu sanatçısının insan fi gürlerini nasıl betimlendiği, tasvire bağlı bir stil gelişimi yapmanın mümkün olup olmadığı gibi sorulara yanıt aranmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Among the centuries 9th-6th BC. Urartu Empire whose centre is constitued by Lake Van Basin and its surroundings,took her place among the Anotolian civilizations with her centralized political authority, cultural unity and wealth. The geography on which this civilization was founded, formerly hosted many civilizations, too. Urartu Empire which stayed on the scene of history about 300 years.In this process, made many innovations and produce original works in the fi eld of art. Among the uniqe art product, the belts, which today spread various museum and special collections, are important with their rich ornamentation and scenes. The stylistic and iconografi c features of these ornamentation and scenes,which were performed pleasurely by the artists of Urartu, provide opportunity to understand better the art of painting of Urartu. On the belts, the scenes, which presented diversity from fantastic creatures to naturalistic imagery, have been seen.In this study we will handle the portrayings of human which we encounter frequently on these belts and make evaluations about them.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :