Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversitelerimizde verilen yabancı dil öğretimindeki başarı durumumuz

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki üniversiteler hazırlık bölümleri İngilizce derslerine devam eden öğrencelerin İngilizce öğrenimleri boyunca karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması için 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce derslerine devam eden öğrencilerinden rasgele dört gruba uygulaması yapıldı. Bir hafta sonra aynı ölçek, aynı gruplara tekrar uygulandı. Her iki uygulamadan elde edilen verilerin istatistiksel incelemesi sonucu 34 maddeden oluşan yeni bir ölçek hazırlandı. Araştırma örneklemini, 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi’ne kayıtlı hazırlık bölümleri İngilizce derslerine devam eden rasgele seçilmiş toplam 460 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemesi için “Aritmetik Ortalama”, “Standart Sapma”, “t-Testi”, “Frekans”, “Yüzdelik Değerler” ve “Ki Kare” istatistiksel teknikleri kullanıldı.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to discern the problems of university students of English preparatory classes in Turkey and to offer solutions for the problems. Pretest-posttest experimental design with control group was made use of in the research. The four senior groups in the English preparation program of School of Foreign Languages at Dokuz Eylül University formed the sample for the research. Four groups were used as the experimental groups. The Scale of Problems in English Lessons consisting of 42 items was administrated to all the groups in a single session. A week later, The Scale of Problems in English Lessons was administrated as the posttest. Considering the results of the two scales, a new scale consisting of 34 items was formed. The students in preparatory classes of Dokuz Eylül University, Ege University, İzmir Institute of High Technology, İstanbul University and Haliç University in Turkey were given the task to fill in the scale. The statistical techniques Mean, Standard Deviation, t-Test, Chi-Square Test, Frequency and Percentage were used to analyze the data.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :