Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tutuklu ve hükümlülere el sanatları eğitimi verilmesi ve sonuçlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada cezaevinde yapılan el sanatlarından biri olan boncuk işinin bugünkü durumunun belirlenmesi, farklı ürün ve motif önerilerinde bulunulması ve sonuçların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Ankara 1 ve 2 nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumlarında yürütülmüştür. Kurum öğretmenleri ve el sanatları ile uğraşan tutuklu ve hükümlülerden karşılıklı görüşmelerle elde edilen bilgiler, boncuk işi ürünler, eğitim sonrası yapılan el sanatı ürünleri, yazılı kaynaklar araştırmanın materyalini oluşturmaktadır. Ayrıca geleneksel motifler, renk bilgisi, yeni ürünlerin tasarımı hakkında seminerler verilmiştir. El sanatları seminerleri sonrasında ağaç işleri ürünlerinde yeni motif uygulamaları gözlenirken; boncuk işinde motif, renk ve yeni ürün çalışmalarına rastlanmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the present state of bead work, which is one of the handicrafts in prison, is determined different product and motif suggestions are made and results are investigated. This research was carried out in Ankara 1st and 2nd L type closed prisoners. The materials of the study are information obtained from educators in the prisons and prisoners who one dealing with handicrafts, beading products, handicrafts items made after the courses and the literature. The method of the study is face to face interviewing. Moreover, seminars are given on traditional motifs, colour info, designing new products for inmates. After the given seminars, new motifs are observed on wood works, however there was not any new motifs, different colours or new products design on beading.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :