Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kentsel mekânda mağdursuz suç örneği olarak “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma”

Yazar kurumları :
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

"Mağdursuz Suç" terimi doktrinde yer almasına rağmen Türkiye'de somut olaylarda yeni yeni incelenen ve araştırılan bir kavramdır. Mağdursuz suç terimi, en yalın hali ile mağduru/ kurbanı olmayan suç olarak anlamlandırılabilmektedir. Bu çalışmada, "mağdursuz suç" kavramının 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma' örneğinde incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada önce konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, daha sonra Adalet Bakanlığının, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi istatistikleri kullanılarak ikincil verilerle de araştırma pekiştirilmiştir. Çalışmada; Türk ceza mevzuatında mağdursuz suçlarla ilgi en net ifadelerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yasa tasarısında bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanılmak üzere satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması eylemi mağdursuz suç olarak kabul edilmiştir. Bu yönüyle Türkiye'de klasik suç teorisinin yansıması olan 'mağdursuz suç olmaz' düşüncesi de yıkılmıştır. Ayrıca çalışmada, siyah sayılar ile mağdursuz suçlar arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya, yasa uygulayıcı konumunda olan kamu yöneticilerine yönelik mağdursuz suçlarla ilgili tavsiyeler önerilerek son verilmiştir.

Özet İngilizce :

Although the term "victimless crime" is available in the doctrine, it is a concept which has just been studied and examined in concrete cases in Turkey. The term can be interpreted most simply as any crime with no victim. The study aimed at investigating the concept "victimless crime" in the cases of using drugs and stimulants. In the first place, literature review on the subject was made in the study. Later, the study was supported with secondary data using the official statistics of the Ministry of Justice, Central Monitoring Station of Drug and Drug Dependence in Turkey and the General Directorate of Security. It was established in the study that the clearest statements about victimless crimes in Turkish penal legislation were available in Turkish Penal Code Bill number 5237. According to this, accepting, carrying and buying drugs and stimulants to use were all recognized as victimless crimes. From this aspect, the perception "there is no victimless crime", which is the reflection of the typical theory of crime in Turkey, was undermined. In addition, a meaningful relation was found between the dark numbers and victimless crimes. The study ended giving recommendations on victimless crimes to government executives with positions of legislator and legislation officer.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :