Ömer Faruk Batırel
KAMU ALTYAPI YATIRIMLARINDA KALİTE VE KAMU - ÖZEL ORTAKLIĞI
Bu makalede kamu altyapı yatırımlarında kalite ve bu yatırımların hızlandırılmasında Türkiye’de son yıllarda yaygın şekilde kullanılmaya başlanan kamu-özel ortaklığı (KÖO) konusu Dünya Bankası verilerine dayanılarak incelenecek ve tartışmaya açılacaktır. KÖO’nın başarı koşulları; ortak ve yüklenici özel şirketin uygun ve doğru seçimi, devletçe üstlenilen risk ve güvence paylaşımının iyi yapılması ve ortaklık sözleşmesindeki hükümlerin içerdiği yükümlülüklerin kamuya düşük maliyet yüklemesidir. Dünyada KÖO modeli ile en büyük yatırım iletişim konusunda yapılmıştır. İkinciliği elektrik santralları almakta, karayolları üçüncü gelmektedir. KÖO yatırımlarında dünyada üçüncü sırada yer alan ülkemizin bu yatırımları içinde elektrik enerjisinin birinciliği aldığı görülmektedir. Türkiye’de KÖO’nın hukuki altyapısının dağınıklığı, kamuca üstlenilen risk ve yükümlüğü belirleyen sözleşme koşullarının saydam olmayışı, sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabi oluşu ve sağlık hizmetlerinde dünyada olmayan şekilde yap-kirala-devret yönteminin kullanılması modeli tartışmalı hale getirmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kamu Altyapı Yatırımları, Kamu Özel Ortaklığı, Yap - İşlet - Devret
THE QUALITY OF PUBLIC INFRASTRUCTURAL INVESTMENTS AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
In this article it is aimed at to analyze public private partnership (PPP) as being widely used method of implementing public infrastructural investments in recent years by using World Bank data. Basic conditions of PPP are appropriate choice of contracting company, optimum sharing of the investment risk among government and contractor and low cost liability charged on public budget. According to World Bank data greatest amount of PPP investment has been made in the field of communication. Electricity takes second place and highways come third. Turkey as being third among country rankings, biggest portion of PPP investments made in the field of electricity. 2 Turkey faces complications of PPP due to the weak legislative framework, non-transparent contingent liabilities of the government and contracts made subject to private law rules and introducing build – lease - transfer model in health care services unique to Turkish practice.  
Anahtar Kelimeler: Public Infrastructure, Public - Private Partnership, Build - Operate -Transfer

Kaynakça

IMF; Making Public Investment More Efficient, June,2015

T.C. Kalkınma Bakanlığı; Dünyada ve Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliğine İlişkin Gelişmeler, Ankara, 2015

Miller, Mark & Shakira Mostapha; Public Investment Management, Overseas Development Institute, London, 2016.

www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/ppp.worldbank.org/public-private-partnership/

www.saglikyatirimlari.gov.tr