Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve avrupa birliği ülkelerinin bilgi ekonomisi girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki kanonik ilişkinin araştırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1, Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO2
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelere ait bilgi ekonomisi girdi değişkenleri ile çıktı değişkenleri arasında çok güçlü bir ilişkinin olması beklenir. Bir grup girdi değişkeni ile bir grup çıktı değişkeni arasındaki ilişkinin belirlenmesinde setler arası (kanonik) korelasyon hesaplanır. Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke ile Türkiye’nin bilgi ekonomisi girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki kanonik ilişkiyi ortaya koymak, böylece Türkiyeli Avrupa Birliği ülkelerinin bilgi ekonomisi performanslarına alternatif bir bakış açısıyla bakmaktır. Çalışmanın sonucunda Türkiyeli Avrupa Birliği’nin tarif edilen girdi değişkenleri ile çıktı değişkenleri arasında çok yüksek bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

It has been expected that the correlation between the knowledge economy input and output indicators of given countries is relatively high. Canonical correlation analysis seeks to identify and quantify the associations between two variable sets. The aim of the study is to find out the canonical correlation between the knowledge economy input and output indicators of the European Union and Turkey. To do so, one can look at the knowledge economy performance of the European Union and Turkey with alternative perspective. In result of the study, it has been observed that that the correlation between the knowledge economy input and output indicators of the European Union with Turkey is high.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :