Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ile iran arasındaki ticari ilişkileri etkileyen iktisadi ve psikolojik faktörler

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Islamic Azad university2
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmeyi ve bölgesel işbirliğini etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ticari ilişkilerin düzeyidir. Türkiye ve İran bölgenin hem iktisadi, hem sosyal hem de siyasi açıdan en önemli iki aktörüdür. Bu iki ülke arasındaki ticari ve diğer ilişkileri etkileyen faktörleri analiz etmek önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye ile İran ilişkileri hem Ortadoğu ve Kafkasya hem de Avrupa Birliği ve ABD üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler doğurabilecek özelliktedir. Bu çalışmada, Türkiye ve İran’ın ticaretini etkileyen temel iktisadi değişken olarak döviz kuru ve psikolojik faktör olarak da din, dil, kültür, eğitim seviyesi, politik sistem ve endüstriyel gelişmişlik boyutları incelenmiştir. Öncelikle Türkiye’nin İran da dahil, ihracat yaptığı 30 ülke üzerinde yatay kesit analizleri yapılacaktır. Daha sonra da, Türkiye ile İran arasındaki ticaret analizi 1960-2010 yılları arasında zaman serisi analizleriyle test edilecektir.

Özet İngilizce :

One of the most important factors affecting globalization and regional cooperation is the level of trade relations. Türkey and Iran are the two most important actors in terms of economics, social and political effects in the Middle East. It is important to analyze the factors effecting commerce and other relations between two countries. Because Iran’s relations with Turkey cause both positive and negative influences in the Middle East, the Caucasus, the European Union and the U.S. The article examines the exchange rate as a basic economic variable and religion, language, culture, level of education, political system and industrial development indexes as psychological variables. First of all, the cross-sectional analysis on 30 countries exporting from Turkey, including Iran, will be inducted. Then Turkey and Iran commercial relations will be examined by time series analyses between 1960 and 2010.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :