Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe dersinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin yönetici görüşleri

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi1, Yavuzselim Anadolu Öğretmen Lisesi2, Şair Nefi İlköğretim Okulu3
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, Türkçe dersinde, yeni ilköğretim müfredatının temelini oluşturan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının uygulanıp uygulanmadığını ve Türkçe öğretmenlerinin bu öğrenme yaklaşımının kendilerine yüklediği rolleri yerine getirip getirmediğini yönetici görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Araştırma; Erzurum ilindeki çeşitli ilköğretim okullarında ‘‘Türkçe Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasına İlişkin Yönetici Görüşlerini Belirleme Anketi’’ kullanılarak toplam 50 yöneticiye uygulanmıştır. Hazırlanan ölçme aracı müdürler tarafından cevaplandırıldıktan sonra elde edilen verilerin analizleri bilgisayar ortamında SPSS 16.0 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonunda, okul yöneticilerinin Türkçe dersinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının kısmen uygulandığı düşüncesinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca; Türkçe öğretmenlerinin 2005 Türkçe müfredatının temel dayanağı olan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının kendilerine yüklediği rolleri kısmen yerine getirebildikleri tespit edilmiştir

Özet İngilizce :

The aim of this research is to signify whether the constructive learning approach of new primary school curriculum is applied and Turkish teachers fulfill their roles that this learning approach gives them or not in terms of officer’s thoughts. This research was applied to 50 officers in different primary schools in Erzurum by using ‘‘The Survey of Officer’s Thoughts about the Application of Constructive Learning Approach in Turkish Lesson’’. After the prepared survey was answered by officers, the analysis of the data was carried out by means of SPSS 16.0 in a computer. At the and of the research, it was determined that the school officers were of the opinions the constructive learning approach in Turkish lesson was partly applied. On the other hand, it was ascertained that Turkish teachers partly fulfilled the roles that the constructive learning approach, the basis of 2005 Turkish curriculum, gave them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :