Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk dil kurumunun imlâ/yazım kılavuzlarındaki değişikliler üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Türk Dil Kurumunun çıkarmış olduğu imlâ/yazım kılavuzlarındaki değişiklikler saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma, tarama modelindedir. Araştırmada 1996, 2000, 2005 yıllarında Türk Dil Kurumunun çıkardığı imlâ/yazım kılavuzlarının yazım kuralları ve dizin bölümleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda arka arkaya çıkarılan imla/yazım kılavuzlarının gerek dizin gerekse kurallar bölümlerinde bir takım değişiklere gidildiği belirlenmiştir. Özellikle 1996 kılavuzundan 2005 kılavuzuna kadar kelime sayılarında bir artışın gerçekleştiği ve bu artışın 1996, 2000 kılavuzları arasında daha fazla olduğu görülmüştür. Kurallar bölümü açısından ise 2000, 2005 kılavuzları arasındaki farklılıkların 1996, 2000 kılavuzlarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the changes or differences in orthography guides issued by Turkish Language Institution. The study carried out in survey model deals with the sections of spelling or orthography rules and syntagm in orthography guides issued by Turkish Language Institution in 1996, 2000, and 2005. The results obtained revealed that a number of changes were made in both spelling and syntactic sections in orthography guides published one after the other. An increase was observed in the number of words especially in the orthography guide issued in 2005 when compared to the number of words in the othography guide issued in 1996. A relatively more increase was also observed in the number of words between the two orthography guides published in 1996 and 2000. And the differences between the two orthography guides issued in 1996 and 2005 with respect to the sections of spelling rules were found to be relatively more than those in the orthography guides issued in 1996 and 2000.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :