Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketim toplumunun şekillenmesi ve tüketici davranışları -karşılaştırmalı bir uygulama-

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Bayburt Üniversitesi MYO2
Görüntülenme :
858
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, küreselleşmenin giderek önem kazanması ile gerek işletmeler gerekse kitle iletişim araçlarının kuşatması altında kalan tüketicilerin tüketim anlayışlarını “tüketim toplumu” ve “tüketim kültürü” kavramları içerisinde değerlendirmektir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; tüketicilerin satınalma davranışlarına etki eden faktörler ile tüketim toplumunun ve tüketim kültürünün oluşumuna etki eden unsurların açıklandığı kuramsal çerçeveden oluşmaktadır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise 1998 yılında bu konuda yapılan bir araştırma ile 2008 yılında yapılan araştırmanın karşılaştırmalı olarak; tüketicilerin tüketim anlayışları, tüketimi artırmaya yönelik uyarıcılara ne kadar açık oldukları ve tüketim kültürünün oluşmasına etki eden faktörlerin test edilmesinin içermektedir. Çalışmanın sonucunda günümüz tüketicilerinin, tüketim nesnelerine bağımlı tüketim toplumunu oluşturdukları sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Basic aim of this study is to appraise consumption understanding of consumer covered by either organizations or mass media tools by the increasing importance of globalization within the terms of “consumption society” and “consumption culture”. There are two parts in the study. In the fist part, the factors affecting consumer’s purchasing behaviours and factors affecting creation of consumer society and consumer culture are considered. In the application part of the study, consumption understandings of consumers, the level of sensitiveness of consumers to the factors that increase consumption and the factors affecting formation of consumption cultere are examined by comparing two seperate studies carried in 1998 and 2008. At he end of the study, we concluded that, consumers of today make up of consumption soceity that depends on consumption objects.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :