Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin alışveriş merkezlerindeki perakendeci karmasına yönelik beklentileri üzerine ampirik bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, ODTÜ2
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Perakendecilik nihai tüketicinin istek ve ihtiyaçlarının tatminine yönelik olarak pazarlama çabalarının, dağıtımın bir aracı olan mal ve hizmetlerin satışına dayalı olarak gerçekleştirilmesidir. Mal ve hizmet satışının gerçekleştiği perakendeci türünden biri de alışveriş merkezleridir. Alışveriş merkezleri tüketicilere pek çok mağaza ve ürün çeşidini bünyesinde bulundurarak hizmet veren merkezlerdir. Bu çalışma kapsamında alışveriş merkezlerine artan talep göz önünde bulundurularak, bu merkezlerdeki etkin perakendeci karmasının nasıl olması gerektiği araştırılmıştır. Son aşamada ise tüketicilerin perakendeci karasına yönelik beklentilerini ölçmek amacıyla anket uygulaması sonucu elde edilen veriler istatistikî analizlerle yorumlanmış, alışveriş merkezlerinin etkin bir perakendeci karmasına sahip olmaları adına önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Retail mix is the realization of marketing efforts, which aims satisfaction of needs and desires of consumers through sale of goods and services that are tools of distribution. One retail establishment in which good and service sales occur is the shopping mall. Shopping centers are centers that serve the consumers by containing various store and product types. Taking the increasing demand for shopping centers, this study examines how the efficient retail mix should be. In this context, first the concept of retail mix is explained in detail. As the last step, a survey has been conducted on consumers in order to assess their expectation regarding retail mix, and the obtained data has been deciphered through statistical analysis. The study concludes with recommendations on how shopping centers can attain an efficient retail dealership blend.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :