Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Torul-güzeloluk köyü’nde osmanlı dönemi yapıları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Karadenizin gerisindeki Güzeloluk Köyü’nde iki ayrı semavi dine mensup mabedlerin hala varlığını koruyabilmesi bölgenin kültürel zenginliği bakımından önem taşımaktadır. Bu köyde Osmanlı döneminde inşa edilmiş 1 cami, 1 kilise ve 2 çeşme bulunmaktadır. Güzeloluk Köyü Camii, geleneksel mimarinin yöresel özelliklerle şekillenmiş halini yansıtmaktadır. Kare planlı, üzeri tek kubbe ile örtülü bir harim ve önünde üç gözlü bir soncemaat yerinden oluşmaktadır. Bölgedeki kiliselerin en sağlam ve orijinal örneği Güzeloluk Köyü kilisesidir.Örtüsü orijinal olup, çatı sal taşlarla kaplanmıştır. Güzeloluk Köyü Kilisesi’nde mevcut olan fresko kompozisyonlar gayet sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Torul ve çevresindeki çeşmeler genellikle sivri kemerli olarak inşa edilmişlerdir. Üzerleri kırma çatı formunda düzenlenmiştir.

Özet İngilizce :

The existence of temples belonging to the two celestial religions in Güzeloluk village, at the far back of the Balacksea coast, is culturally important for the region. There are one mosque, one church and two fountain tap, historically important in this region. Güzeloluk village Mosque reflects traditional architecture shaped by square plan, single dome covering inside and has three section assembly, outside. The strongest and original sample of the churches in the region is in Güzeloluk. The covering is totally original and the framework of a roof is plated with flat stones. Those present fresque compositions in Güzeloluk village church are extremelly strong. The fountain taps in and around Torul are generally built as sharpy arched. The top covering is formed as double track roof.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :