Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalara katılım düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Siirt Sağlık Yüksekokulu1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu2, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu3, Düzce Üniversitesi
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün yoğun rekabet koşullarında, kurumların, rekabette üstünlük sağlayabilecekleri en önemli konulardan biri, kalitenin sürekli geliştirilmesidir. Kalitenin sürekli geliştirilmesi, Toplam Kalite Yönetimi’nin (TKY) etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. TKY’in başarıyla uygulanabilmesi, kurum çalışanlarının bu alandaki çalışmalara katılım düzeyi ile yakından ilişkilidir. TKY ile ilgili çalışmalarda, tüm çalışanların katılımı olmaksızın başarılı sonuçların elde edilmesi olanaksızdır. Bu çalışmada, Düzce Üniversitesi’ndeki akademik ve idari personelin TKY ile ilgili uygulamalara katılım düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla yüz yüze anket tekniği kullanılmış, elde edilen veriler SPSS 15.00 programı ile analiz edilmiştir. Veriler normal dağılmadığı için, analiz, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U non-parametrik teknikleri ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda personelin TKY’ne ilişkin yargılara katılım düzeyleri ortaya konulmuştur. Analizler sonucunda, çalışanların, demografik özelliklerine göre, TKY uygulamalarına katılım düzeylerinin farklı olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In today’s intensive competitive conditions, one of the most important subject for gaining advantage in competition for establishments is improving quality constantly. Improving quality constantly is based upon performing Total Quality Management (TQM) effectively. Applying TQM successfully is closed related with participation level to these applications in this context. It is impossible that to acquire successful results without the participation of all employers to TQM applications. In this study it is aimed that to determine the participation level of academic and administrative staff in Düzce University. In the research to collect data face to face survey technique was conducted and the collected data of the research were analyzed by SPSS 15:00 program. Because of irregular dispersion of data, analyses have been made with Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U non-parametric techniques. In the conclusion of evaluation of data, the levels of participation of staff to TQM were determined. In the results of the analyses it is understood that there are differences between the participation levels to TQM applications according to demographic traits of employers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :