Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The program of pedagogical courses at an english language teaching department: a summative evaluation

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi University1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

As teaching English has been a major educational field, evaluating English
language teachers’ education programs are steadily getting more and more important. In this study, therefore, the program of the pedagogical courses in ELT departments is evaluated to find out whether they achieve the intended outcomes or not. To triangulate the study a document analysis, a questionnaire and the interview findings are combined to provide valid and reliable results. The piloting and the face validity of the questionnaire, the inter-rater reliability of the interview and the defined objectives of the pedagogical courses are determined before the main study. In the light of the data collected, the weak and the strong sides of the program are defined to improve the efficiency and the quality of the contents of the pedagogical courses.

Özet İngilizce :

İngilizcenin öğretimi temel eğitim alanlarından biri olduğundan beri, ingiliz dili
eğitimi programları daha da artarak önem kazanmıştır. Bu yüzden, bu çalışmada İngilizce öğretmenliği bölümündeki pedagojik derslerin hedeflenen amaca ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi amacıyla bir son değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Çalışmada farklı kaynaklardan faydalanmak amacıyla döküman analizi, anket ve görüşme bulguları içiçe geçirilerek değerlendirilmiştir. Ana çalışmada, önce pilot uygulama, anketin güvenilirlik çalışması, görüşmelerin iç geçerlilik oranı ve hedeflenen ders amaçları belirlenmiştir. Elde edilen verilerin ışığı altında, pedagojik ders içeriklerinin zayıf ve güçlü yönleri belirlenerek etkili ve kaliteli ders içeriklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :