Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of the quantity of writing exams on developing esl/el writing skills

Yazar kurumları :
Kafkas University1
Görüntülenme :
798
DOI :
Özet Türkçe :

Feedback in ESL/EFL writing has been inconclusive. In literature, several studies are available about the degree of the effect of the varying feedbacks (explicit vs. implicit; coded vs. uncoded, etc.) on the learners’ motivation and success. The effect of optimum number of writing exams on the success of L2 learners may be important as much as the effectiveness of feedback types on learners’ errors in their compositions. The aim of this study is to investigate the impact of number of writing exams on the linguistic errors in EFL/ESL student compositions. In this study there are two groups (e.g. experimental and control groups) consisting of 20 intermediate level students, each studying in the Department of Tourism Guidance at a state university in Turkey. Control group participants took three administrative examinations, which are two midterm exams and one final exam and experimental group participants took three more exams. No feedback was provided for students compositions. The results showed that group students who took more three exams (e.g. experimental group) slightly outperformed those of control group.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İkinci ve yabancı dil İngilizcede yazma becerileri geribildirimi sonuçsuz kalmaktadır. Alanyazında öğrencilerin motivasyonları ve başarıları üzerine farklı türlerde(açık, kapalı, kodlanmış veya kodlanmamış) geribildirimin etkililik derecesiyle ilgili birçok çalışmaya ulaşılabilir. Önemli sayıda yazılı sınavların öğrenenlerin ikinci dil başarıları üzerine etkisi,onların yazdıkları kompozisyonlarında karşılaşılan hatalarla ilgili olarak verilen çeşitli geribildirimlerin etkililikleri kadar önemlidir. Bu araştırma, birçok sayıda yazılı sınavların ikici/yabancı dil öğrencilerinin dilbilim hataları üzerine etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada her biri bir Türkiye’de bir devlet üniversitesi Turizim Rehberliği bölümünde öğrenim gören 20 orta düzeye sahip öğrenciden oluşan iki grup (control grubu ve deney grubu) bulunmaktadır. Kontrol grubu katılımcıları tanımlayıcı iki ara ve bir final sınavına ve deney grubu katılımcıları da fazladan üç sınava daha alınmışlardır. Öğrencilerin kompozisyon çalışmalarına herhangi bir geribildirim verilmemiştir. Sonuç; üç adet daha fazla sınava giren öğrenciler (deney grubu)control grubundan daha fazla performans ortaya koyduklarını göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :