Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The book of dede korkut

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan Üniversitesi1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

“The Book of Dede Korkut” is an important resource book about the Turkish history, literature, identity, science and spirit. Actually, the fortune of Turkish people is similar to that of his. So far, misfomation has been conveyed to the Turks of Azerbaijan in this sense. They have been told that their language and history were based on Manna, Midia and Iran. The existence of the Scythians and the Huns have been ignored. It has been denied that they were one of the ancient peoples of Caucasia. In some cases, it has even been suspected that the Turks of Azerbaijan were attached to the Oghuz clan. “The Book of Dede Korkud” has a very important part in learning about migratory and settled life of Turkish people and especially of the Turks of Azerbaijan ,and in the formation of their national memory. “The Book of Dede Korkud” is also significant since it reflects and affirms a 1300 year period of Turkish history, and it shows rich Turkish culture and the origin of Oghuz to the world. At the same time, this work is also important because it shows the way to the future of Turkish people.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

“Kitab-Dede Korkud” Türk tarihi, edebiyatı, kimliği, ilmi ve ruhu hakkında çok önemli bir kaynaktır. Aslında Türk halkının tarihi de onun kaderine benzemektedir. Azerbaycan Türklerine şimdiye kadar bu anlamda yanlış bilgiler aktarıldı. Dilleri ve tarihlerinin temelinde Manna, Midya ve İran’ın olduğu anlatıldı. İskitler ve Hunlar yok sayıldı. Kafkasya’nın eski halklarından olduğu inkâr edildi. Hatta bazı durumlarda Azerbaycan Türklerinin Oğuz Boyu’na mensubiyetine dahi şüphe ile yaklaşıldı. Türk Milletinin ve özellikle Azerbaycan Türklerinin göçebe ve yerleşik hayatının öğrenilmesinde, milli hafızasının oluşumunda “Kitab-Dede Korkud”un çok önemli bir rolü bulunmaktadır. “Kitab-ı Dede Korkud”, Türk tarihinin 1300 yıllık dönemini yansıtması ve tasdik etmesi açısından da önemli olup, zengin Türk kültürünü ve Oğuz kökenini Dünya’ya göstermektedir. Aynı zamanda bu eser, Türk Milletinin geleceğine ışık tutması açısından da önemlidir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :