Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulamasının etkililiğinin incelenmesi (sakarya ili örneği)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD1, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Sakarya ilinde tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulamalarının etkililiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma evrenini, 276 kişi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 2009 yılında Sakarya Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünde, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tabi olan 90 kişiye uygulanan anket sorularıyla elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formu, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada toplanılan veriler, nicel ve nitel analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının nedenleri daha çok sıkıntıdan kurtulma ve arkadaş ortamından kaynaklandığı görülmektedir. Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulamasının suçu önlemede etkili olduğu, uygulamadan yararlanan kişilere olumlu faydalar sağladığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the affects of treatment and probation in Sakarya. The nature of the study consists of, 276 people. For this purpose, in the 2009 the survey was applied to 90 person' who is in Sakarya Prabation and Help Central Department. The survey that was used in the research was developed by investigator. The collected data was analysed by using with quantitative and qualitative analaysis technigues. The participats explained that the reason of drug and stimulant were because of getting rid of trouble and negative friendship. It was obtainal tht the treatment and probation were generally effective on preventry crime.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :