Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihten günümüze alman kolektif belleğinde türk imgesi ve medyada yansıması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un 1453 yılında Türkler tarafından fethi, Türk tehlikesine karşı Avrupalılar arasında bir birlik oluşturma düşüncesinin doğmasına neden olmuştur. Bu nedenle Avrupa Birliği düşüncesinin, Avrupa'nın Doğu'sundan gelen tehlikeye karşı örgütlendiği ve bu açıdan Avrupa'nın siyasal güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu tezi günümüzde kabul edilen bir tez olmuştur. Tarihten gelen bu önyargılar ve korkuların dışında, Türk işçi göçüyle oluşan önyargılar da Alman kamuoyu üzerinde "Türkiye ve Türkler" hakkında olumsuz imaj oluşturmuştur. Avrupa'nın bütünlüğü vurgusu, Türk tehlikesine karşı ortaya atılmıştır. Samuel Huntington'un "Medeniyetler çatışması" kuramında ifade ettiği gibi Hırıstiyanlık İslamın karşıtı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu olgu "Haçlı seferleri" dönemine kadar dayanan çok eski bir argümandır. Bununla birlikte, Türkiye'nin AB'ye alınması durumunda, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) nüfusu oranında temsil hakkına sahip olacağından, AB kararlarında Türkiye'nin çok etkin bir rol oynayacağı endişesidir. Türkiye'nin AB'ye girmesiyle ve ekonomik krizin yarattığı sorunlarla ilgili gerçek nedenlerin gizlenerek, hem tarihten gelen önyargılar, hem de Türk işçi göçü ile oluşan önyargılar medyada, Türkiye ve Türklerin temsil edilmesinde olumsuz kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Özet İngilizce :

The conquest of Istanbul, the capital of the Eastern Roman Empire, by the Turks in 1453 caused the Europeans to embrace an idea of establishing a unity against the Turkish threat. For that reason, the thesis – which asserts that the idea of the European Union was organized against the threat coming from the East of Europe and it was aimed to establish the political safety of Europe in this aspect – has become an accepted thesis today. Apart from these prejudices and fears rooted in history, prejudices which emerged with the migration of Turkish workers also formed a negative image about "Turkey and Turks" in the German public opinion. The emphasis on the unity of Europe was set forth against the Turkish threat. As Samuel Huntington asserts in his "The Clash of Civilizations" theory, Christianity was defined as the opposite of Islam. Moreover, this fact is a very old argument that dates back to the period of the "Crusades". In addition, there is a concern that Turkey will play an active role in the decisions of the European Union due to the fact that the country will have a right of representation in the European Parliament (EP) in proportion to its population if it is accepted into the European Union. As a response to the possible integration of Turkey into the European Union, by hiding the real reasons for the problems created by the economic crisis, both the prejudices coming from the history and the prejudices emerged with the migration of Turkish workers are used in the representation of Turkey and Turks in order to create a negative public opinion in the media.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :