Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih öğretmenlerinin harita kullanımı ile ilgili düşünceleri üzerine bir araştırma: erzurum örneği

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitim Anabilim Dalı1, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi Bilim Dalı2, Atatürk Üniversitesi Sosyal Biliml
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, tarih öğretmenlerinin harita kullanımı ile ilgili görüşleri ve kendilerini bu açıdan ne kadar yeterli gördükleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada tarih öğretmenlerinin büyük bir kısmının lisans eğitimleri sırasında coğrafya dersi ile ilgili herhangi bir eğitim almadıkları, harita bilgi ve becerisini önemli bir gereksinim olarak gördükleri, harita bilgi ve becerilerini yetersiz buldukları, okullarında harita donanımlarının istenen düzeyde olmadığı, coğrafya öğretmenleri ile işbirliği yapmanın gerekliliğine inandıkları, tarih derslerinde harita kullanımının eğitimsel açıdan daha verimli sonuçlar ortaya koyduğu, başta siyasi konular olmak üzere hemen her konuda haritaya ihtiyaç duyulduğu, mevcut harita bilgi ve beceri yeterliliklerini daha çok kendi bireysel çalışmaları sonucu edindikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, thoughts of history teachers on effective map using and how adequate they find themselves in that respect were tried to be discovered. It was concluded from the research that history teachers didn't receive any training related with the map reading and writing, they think that map reading and writing is a necessity, they find their map reading and writing skills inadequate, map equipments aren't at desired level; they believe the necessity of cooperation with geography teachers, in history lessons, map usage displayed much more efficient results in terms of education, almost in all subjects primarily in political subjects, map is needed and they obtained their current map reading and writing adequacy mostly by their individual studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :