Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih öğretmen adaylarının lisans eğitiminde osmanlıca öğretiminin işlevselliği ile ilgili görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
810
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Tarih öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde aldıkları Osmanlıca öğretiminin işlevselliği ile ilgili görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evrenden seçkisiz yolla belirlenen toplam 24 öğretmen adayıdır. Nitel yaklaşımın benimsendiği bu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı- yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgulara göre Osmanlıcaya ilgi duysun veya duymasın öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu, Osmanlıca öğretiminin gerekli olduğunu düşünmekte ve meslek yaşamlarında işlevsel olabileceğine inanmaktadırlar. Bununla birlikte öğretmen adaylarının aldıkları Osmanlıca öğretimi uygulamada çeşitli problemler barındırmaktadır. Bu problemlerin çözümü Osmanlıca öğretimini daha işlevsel kılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the opinions of History teacher trainees on the functionality of Ottoman Turkish lessons during their undergraduate education program. The study population comprised of senior students of History Teaching in Kazım Karabekir Faculty of Education at Atatürk University, Turkey. The study samples comprised of 24 randomly-selected teacher trainees. The study used a semi-structured qualitative interview methodology. Data were analyzed via content analysis. Most participants, whether interested in Ottoman Turkish or not, think that the teaching of Ottoman Turkish is necessary, and believe that it may be functional in their career. However, the teaching of Ottoman Turkish to teacher trainees causes some practical problems. Solving these problems will make the teaching of Ottoman Turkish more functional.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :