Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tahakkuk esaslı devlet muhasebesinde bütçe hesapları ve muhasebeleştirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde devletin varlıkları ve sorumluluklarıyla ilgili bilgiler tam ve zamanında kayıt altına alınmakta, bütçe muhasebesi açısından da daha önce kullanılan nakit esaslı muhasebe kayıt sistemi, yansıtma hesaplarının yardımıyla devam ettirilmektedir. Tahakkuk esasında giderler, alınan mal ya da yaptırılan hizmet karşılığı ortaya çıkan bir devlet borcu gerçekleştiğinde, gelirler ise tahakkuk ettiğinde kaydedilmektedir. Böylelikle muhasebe sistemi hem bütçe uygulamasına ilişkin gelir ve giderleri, hem de bütçe uygulaması açısından gelir ve gider olarak kabul edilmeyen gelir ve giderleri kavrayıp izlemektedir. Bu çalışmada nakit esaslı bütçe işlemleri ile tahakkuk esaslı muhasebe arasında bağlantıyı da sağlayan bütçe hesaplarını ele alınarak tahakkuk esaslı devlet muhasebesine geçiş süreci incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla her bir bütçe hesabı ele alınarak hangi işlemlerde kullanıldığı örnek yevmiye kayıtları yardımıyla açıklanmıştır. Sonuçta günümüz devlet muhasebe sisteminde hem bütçeyi ilgilendiren işlemleri hem de devletin diğer faaliyetlerini ayrı hesaplarda takip edilebilmenin ve raporlamanın mümkün olduğu, devletin mali durumunu doğru görebilmek açısından da mevcut sistemin son derece yararlı olduğu anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

In the accrual based government accounting the information which is related to government’s assets and responsibilities are recorded completely and in time. At the same time in terms of budget accounting cash based accounting system, which was used before, is sustained by the help of reflective accounts. In the accrual based accounting expenses are recorded when government’s debt appears for purchased good or service and revenues are recorded when they are accrued. Therefore accounting system can monitor both expenses and revenues which are related to budget application and expenses and revenues which are not accepted as expenses and revenues in terms of budget application. In this study, budget accounts, which provide connection between cash based budget transactions and accrual based accounting, are addressed to monitor process of transition to accrual based government accounting. For this purpose every budget accounts were reviewed to explain in which transaction it was used with the help of sample journal entries. As a result we can say that it is possible to keep track of both budgets’ transactions and other activities of governemnt in individual accounts in government accounting system and also we understand that the current system is extremely beneficial in terms of accurate view of the government financial situation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :