Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürücüyü öfkelendiren davranışların ve sürücülerin bu davranışlara verdiği tepkilerin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü1
Görüntülenme :
788
DOI :
Özet Türkçe :

Trafik kazaları sebep oldukları can kayıpları, yaralanmalar ve ekonomik zararlar dikkate alındığında ülkemizin sahip olduğu en ciddi sorunlardan birisidir. Bu ciddi ve kapsamlı sorunun en önemli nedenlerinden birisi sürücü hatalarıdır. Sürücü hatalarının trafik kazaları nedenleri arasındaki oranı %90 kadardır. Trafik kazalarında bu kadar önemli bir yer oynayan sürücülerin davranışları ve bu davranışların kazalarla ilişkisi yeteri kadar incelenmemiştir. Bu araştırmada sürücüyü öfkelendiren davranışlar ve sürücülerin bu davranışlara verdiği tepkiler incelenmiştir. Ayrıca bu davranış ve tepkiler cinsiyet, medeni hal, yaş, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, sürücülük tecrübesi, sürücülük becerisi, kaza sayısı, ceza sayısı ve sürücünün yaptığı maksimum hız değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verileri Erzurum ilinde 226 kadın ve 241 erkek sürücüden toplanmıştır. Veriler SPSS 17.0 programı üzerinde MANOVA, korelasyon ve çoklu regresyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular sürücülerin en çok, diğer sürücülerin saldırgan ve düşmanca hareketlerine öfkelendiklerini ve öfkelerini en çok sözel olarak gösterdiklerini göstermiştir. Sürücülerin öfkeleri arttıkça saldırganlıkları da artmaktadır. Ayrıca sürücülerin öfke ve saldırganlık davranışları cinsiyet, yaş, medeni durum ve trafik kazası sayısına göre farklılaşmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Traffic accidents, which cause a great number of death, injury and economical loss, are one of the major problems in Turkey. The usual suspect for traffic accidents are drivers. Despite the fact that almost 90% of accidents happen because of drivers’ mistakes, the relationship between drivers’ behaviors and traffic accidents have not been adequately investigated. This current study investigates factors causing anger on drivers and the drivers’ response against these factors. In addition, the effects of variables such as sex, age, marital status, level of education, number of accidents, number of tickets, maximum speed made by drivers and experience on drivers’ aggression were also investigated. The study was conducted with 226 female and 241 male subjects in the city of Erzurum, Turkey. Data were analyzed using MANOVA, correlation and multiple regression tests on SPSS 17.0. Findings showed that drivers particularly become angry when they face hostile gestures from other drivers. The first way of anger expression chosen by drivers is verbal. In addition, sex, age, marital status and number of accidents affect the level of drivers’ anger and anger expression.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :