Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretiminde etkili bir öğretim yöntemi: dramatizasyon

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin, çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümsemeleri ve bu bilgilerden sonuç çıkarmaları esastır. Sosyal bilgiler dersinin bu özelliğinden dolayı, bu dersin öğretiminde, salt bilgiyi veren yöntemlerden daha ziyade bilgiyi beceriye dönüştürücü ve bilgiyi benimsetici öğretim yöntemlerinin kullanılması gereklidir. Kuşkusuz bu yöntemlerden biri de dramatizasyondur. Dramatizasyon, sosyal bilgiler dersinin amaçlarını yerine getirebilmesi için öğrenciyi aktif, öğrenmeyi kalıcı kılan, öğrencilerin ilgisini çeken ve zevkli bir öğrenme ortamı oluşmasına yardım eden etkili bir öğretim yoludur.Bu çalışmada, dramatizasyon yöntemi bütün yönleriyle ele alınarak, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasının önemi ve etkileri ortaya konulmuştur. Ayrıca sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek bazı drama örnekleri de sunulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

It is main that students assimilate konowledge they obtain from different resources and draw a conclusion from this knowledge at socal studies lessons. Because of this property of social studies lessons, it is necessary to use the method transforming knowledge to ability and selling students on konowledge rather than the method giving pure knowledge. Definietly, one of this method is dramatization. Dramatization is an effective way of teaching that make student active and learning permanent, arouse students’ interest and supply an enjoyable learning atmosphere to assume aim of social studies lessons. In this study, dramatization method has been looked over within all properties, the importance and effect of using this method at social studies learning has been pointed out. Otherwise, some drama examples that can be used at social studies lessons has been offered.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :