Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Social security legislation in albania and latest changes

Yazar kurumları :
Economic Faculty Agro Business State University of Tirana1, Open Education Faculty Ataturk University2
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Despite of the selection for the final model that will apply in the case of Albania, combinations between them, relations between them, so the response will take concrete question "when and how" will be treated in the elderly pension schemes, the experience has shown that an affective and efficient pension scheme need some special conditions. Pension funds need good governance to good public administration for a functional and professional which enable a satisfactory economic growth and a solid regulatory framework. Pension reform constitutes one of the most important and delicate elements in the totality of structural reforms that the country needs in the context of approximating it with EU. The special of this reform is not only a fact that affects the broader public interests, but above all for the extent of its implementation. Certainly the Government is the key in this process and it has already expressed willingness to initiate this reform. Would be insufficient only the choice and willingness of the Government without involving all political and social actors in the country. Reform must be prepared and be implemented through a political and social consensus.

Özet İngilizce :

Arnavutluk'ta geçerli olacak nihai model seçimine rağmen, aralarındaki kombinasyonlar ve ilişkiler, emeklilik planları ile ilgili "ne zaman ve nasıl" ele alınacak şeklinde somut sorulara yanıt olacak ve kazanılan deneyim; duyuşsal ve verimli bir emeklilik planının bazı özel koşulların gerektiğini göstermiştir. Emeklilik fonlarında fonksiyonel ve profesyonel anlamda tatmin edici bir ekonomik büyüme ve sağlam bir düzenleyici çerçeve sağlamak için kamu yönetiminde iyi yönetişime ihtiyaç duyulmaktadır. Emeklilik reformu, ülkenin AB ile yakınlaşma bağlamında ihtiyaç duyduğu, yapısal reformların bütünlüğünde en önemli ve hassas unsurlardan birini oluşturmaktadır. Bu reformun özelliği sadece kamu çıkarlarını etkilemesi değil, her şeyden önce, uygulama kapsamının çok geniş olmasıdır. Kesinlikle Hükümet bu süreçte önemli bir anahtardır ve zaten bu reform başlatmak için istekli olduklarını da ifade etmişlerdir. Ülkedeki tüm siyasi ve toplumsal aktörler dahil olmadan sadece Hükümetin seçimi ve onların istekli olması yetersiz olurdu. Reform siyasi ve toplumsal uzlaşma yoluyla hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :