Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasî ve tarihî coğrafya perspektifiyle: türkiye’nin terör sorununun analizi ve jeopolitik- jeostratejik açıdan değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşerî ve İktisadî Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Geniş bir coğrafyaya yayılmış Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı ile tasfiye edilmesinden sonra Anadolu Coğrafyası’nda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1925 yılından beri belli aralıklarla Kürt isyanlarıyla karşılaşmaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumunun kıtalararası kilit özelliği taşıması, farklı kültürlerin temas veya kırılma alanına karşılık gelmesi, menfaat çakışmalarının yaşanması, Türkiye’nin askeri müdahaleler nedeniyle, demokrasi alanında gelişme fırsatı bulamamış oluşu gibi nedenler sorunun ana kaynağıdır. Şiddetin yaşandığı dönem boyunca, toplumun her kesim veya katmanında, çeşitli haklarının ihlal edildiğini düşünenler çoğalmıştır. Dış etkiler ve iç uygulamalar, Türkiye’de etnik ayrımcılığı yönlendirmekte ve tahrik etmektedir. Tüm güçlüklere karşın, bütün etnik grupların, uzun bir tarihsel süreçte aynı potada kaynaşmış oluşu ve benzer kültürel özelliklere sahip oluşu nedeniyle etnik ayrışma söz konusu değildir. Türkiye’nin demokrasisini güçlendirmek yoluyla, toplumsal mutabakat sağlamasının ve terörü sonlandırmasının son derece kolay, ancak zaman alıcı olduğu düşünülmektedir. Uluslararası toplumun da PKK terörüne destek vermeyerek, sürece katkı sağlaması, annelerin otuz yıldır akan gözyaşlarını dindirecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After the rectifying of Ottoman Empire, which had covered a very large geographical area, with the 1st world war, Turkish Republic that was established on the land of Anatolia has always faced and had trouble with Kurdish uprisings since 1925. Turkey’s geopolitical position, it’s having an international key role, Turkey’s being in different cultural contacts and having a very fragile area, conflict of interests in the region, intervention of the army, standstill of the democracy could be counted as the main problems. In the years when violence felt, in every level of society there increased many people thinking some rights were abused. External influences and internal implements have directed the ethnic discriminations and disturbances. Despite all the difficulties, all ethnic groups have gathered in the same point and as they have all similar cultural peculiarities and it cannot be said the existence of ethnical disparity. By enforcing democracy in Turkey, it is very easy to provide societal agreement and to end the terror acts but it is thought that this process was going to take a very long time. If international groups do not shelter PKK’s terror acts and they support the process, mothers gushing tears for thirty years will stop.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :