Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyah kalem minyatürlerinde gündelik yaşamın bir öğesi olarak at tasviri, 2153-(38a, 84a, 113a, 118b) numaralı albüm

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kitaplığı’nda bulunan, muhteva ve mahiyetleri bakımından birbirleriyle ilgili görülen dört albüm 1910 yılından beri arastırmacıların dikkatini çekmistir. 2152, 2153, 2154 ve 2160 numaralı albümlerden biri olan ve üzerinde farklı sanatçı isimlerini ihtiva eden 2154 numaralı albümün 1910’da düzenlenen Münih Sergisi’nde tanıtılması, albümler üzerine ilginin baslaması anlamına da gelir. Arastırmamızın konusunu teskil eden 2153 numaralı albüm, Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğü yapmıs olan Tahsin Öz tarafından, içinde Fatih Sultan Mehmet’in portrelerinin bulunması sebebiyle uzun bir süre “Fatih Albümü” olarak adlandırılmıstır. Osmanlı Đmparatorluğu’nun Doğuya yaptığı seferler sırasında Đstanbul’a getirildiği kabul edilmektedir. Muhammed Siyah Kalem’e atfedilen ve 1300 ile 1500 yılları arasındaki dönemde yapıldığı kuvvetle muhtemel olan resimler, Orta Asya resim geleneğinin ve görsel sanatlarının en ilginç örneklerinden birini olusturmaktadır. Seksen yapraklık bu resimler, gerek konu ve konunun ele alınısı bakımından, gerek üslûp özellikleri bakımından ve gerekse bahsedilen dönemdeki resim geleneğinden farklı olmaları sebebiyle arastırmacıları üzerlerine çekmektedir. Đzleyenleri kendi dünyalarına hapseden bu resimler ileri bir gözlemin ürünü ve aynı zamanda gelismis bir plastizmin belgeleri niteliğindedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Four albums, in the treasure library of the Topkapı Museum, that seem to be interrelated because of their content and nature have since 1910 attracted the attention of researchers. Out of these albums numbered 2152, 2153, 2154 and 2160 the one numbered 2154 includes various names of artists and was introduced in the Munich exhibition 1910 which is the time from which on the interest in these albums began. The album numbered 2153, the focus of our study, was named by a former director Tahsin Öz as the ’Fatih Album’ since it bears portraits of the Sultan Fatih the Conqueror. These portraits are thought to be brought to Istanbul during Fatih’s campaigns on the East. These portraits that probably date back to the time between 1300- 1500 are ascribed to Muhammed Siyah Qalam and represent the most interesting examples of Central Asian drawing tradition and visual arts. These eighty portraits because of their theme and the handling of the theme, because of their stylistic features and because they are different from the tradition of the other works of that period have attracted the attention of researchers. These portraits that arrest the viewers into their own world are the product of a developed observation and at the same time are credentials of developed plastic arts (plastizm).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :