Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi?

Yazar kurumları :
Atatürk üniversitesi1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanımlarına göre yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır Araştırmanın evrenini, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Milli Eğitim Müdürlüğü`ne bağlı ilköğretim okullarının 1. kademesinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Erzurum’a bağlı Yakutiye ilçesinde bulunan 2`si özel okul olmak üzere toplam 38 okulda görev yapan 407 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kullanılan Eğitim Teknolojileri Anketi; aynı zamanda ABD`de bulunan Ohio Üniversitesi Toplumsal Öğrenme Projesinden alınarak Türk Eğitim sistemine uyarlanmıştır. Ankete ait çalışma, İşman (2002) tarafından yapılmış olup geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştır. Araştırma bulgularına göre; sınıf öğretmenlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde eğitim teknolojilerini kullanımlarında cinsiyete, yaşa, mesleki kıdeme, eğitim durumlarına, görev yaptıkları kurumun türüne ve sınıflarındaki öğrenci sayılarına göre aralarında önemli fark bulunmuştur

Özet İngilizce :

This study aims to explore primary school teachers’ qualifications in terms of use of educational technology trough certain variables.The setting was the primary school Level I teachers in Erzurum, in the 2008–2009 education year. The participants were the primary school teachers in Erzurum who were working at 407 teachers in 46 schools two of which were private schools. The data were collected by means of The Education Technologies Questionnaire. The questionnaire was adapted from Social Learning Projects at Ohio University to Turkish Education System. It was confirmed by İşman (2002) in terms of reliability and validity.The results show that there are significant differences in primary school teachers’ use of technology according to their gender, age, professional level, educational level, the type of their institute and the number of the students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :