Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanatsal üretimin tüketimsel dirençlere yönelik stratejik gerekleri

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün, sanatsal her etkinliğin bir “üretim süreci”ne bağlandığı, sanat eserinin “ürün” olarak adlandırıldığı ve buna bağlı olarak da, sanat eserinin izleyici ile oluşturduğu etkileşimin “tüketim” olarak nitelendirildiği bir sanatsal ortam içindeyiz. Bu kavramsal çerçeveler, aynı zamanda, sanatçı-eser ve izleyiciye ait etkileşimsel platformda yeni stratejilerin gerekliliğini de ön plana çıkarmaktadır. Daha geniş bir anlamda ise; toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel açıdan kitlelerle sanatın buluşması noktasında “tüketim” boyutunun önemine ilişkin gözlem ve önerilerin vurgulanması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, we are in an art environment where all kinds of art activities are bounded to a "production process", art works called as "product" and consequently the interaction between art and spectators caled as a "consumption. These conceptual frames, at the same time, put forward the necessity of the new strategies in the interactional platforms of artist-art work and spectator. In a broader view; it should be pointed out the observations and suggestions about the importance of the size of "consumption" in the meeting point of art and social masses in the social, cultural, economical and environmental aspects.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :