Yıl 2005, Cilt: 55 Sayı : 1 Sayfalar 297 - 323 2011-09-27
ULUSLARARASI TİCARET VE SOSYAL DAMPİNG
Metin SARAÇOĞLU,Erol BULUT
18 261

Öz Gelişmiş ülkelerdeki sendika liderleri ve iş temsilcileri genellikle az gelişmiş ülkelerdeki hükümetleri, sosyal dampinge göz yummakla suçlarlar. Az gelişmiş ülke hükümetlerinin, işyeri kalitesini gösteren ek faydalar, iş yeri güvenliği ve birlikte karar alma ' düzenlemelerini görmezden gelerek sosyal dampinge göz yumdukları iddia edilmektedir. Bu çalışma, uluslararası ticaret ve çalışma standartları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışırken diğer yandan, çalışma standartlarının uluslararası ticareti etkileyebileceği ve bu çerçevede de sosyal dampingin az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkilerini küreselleşme tartışmaları ışığında açıklamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 27 Eylül 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2011


Makalenin Yazarları
Metin SARAÇOĞLU
Erol BULUT