Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Risk sermayesi finansman modeli

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Risk sermayesi uygulamalarına ilk olarak yetmişli yıllarda rastlanmış ve seksenli yıllarda ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir uygulama alanı bulmuştur. Risk sermayesinin amacı, iyi bir iş fikrine ve girişimcilik yeteneğine sahip olan, ancak yeterli finansman imkânı olmayan girişimcilere uzun vadeli yatırımlarda bulunarak finansman sağlamaktır. Ayrıca girişimcilere yönetsel ve diğer uzmanlık hizmetleri sağlayarak portföylerindeki menkul kıymetlerin değerlerini artırmak ve bu menkul kıymetleri elden çıkarmak suretiyle yüksek getiri temin etmelerini sağlamaktır. Risk sermayesi, ülkemizde de yaygın bir biçimde uygulama alanı bulursa, toplumun yaratıcı girişimcilik gücünün ortaya çıkmasına ve sanayileşme sürecinin hızlanmasına neden olacaktır. Ülkemizde risk sermayesinin (girişimci sermayesi) yasal çerçevesi Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile oluşturulmuştur. Bu çalışmada risk sermayesi finansman modelinin genel çerçevesi incelenerek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorunlarını gidermedeki rolü araştırılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Venture capital practices were first encountered in 1970s for the first time and they were widely practised in 1980s, notably in USA. The aim of venture capital is to provide entrepreneurs who have an idea of good business and enterprise ability but do not have enough finance opportunity by providing long-term investment. By the provision of administrative and other expertise services for the entrepreneurs, the value of stocks and bonds in portfolios is to be increased and high profits are to be gained by selling these stocks and bonds. If the venture capital is widely applied in our country, it will allow the power of creative enterprise of the society to emerge and the process of industrialisation to increase. In our country, the statutory frame of venture capital has been formed by Capital Market Law and the notifications of Capital Market Board. In this work, by going through the main frame of venture capital financing model, the role of small and middle size businesses in eliminating the financial affairs is searched.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :