Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rilke’nin duino ağıtları üzerine bir “yakın okuma”

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Sadece Alman yazınının değil dünya yazınının da önemli şairlerinden biri olan Rilke, ne yazık ki Türk okurları tarafından yeterince tanınmamaktadır. Çalışmamızın ereği, Rilke’yi Türkiye’de üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılmamış en önemli yapıtı olan Duino Ağıtları’yla Türk okuruna tanıtmaktır. Bu çalışmanın temel izlekleri Rilke’nin, Duino Ağıtları’nda yaşam, ölüm, sevgi ve nesne kavramlarına bakışıdır. “Sevgibilim”le kaleme alınmış olan bu metni irdelerken, yöntem bilimsel açıdan Todorov’un belirttiği üç geleneksel eleştiri yönteminden biri olan “yakın okuma” şeklindeki yaklaşıma yerleştirmeyi uygun gördük.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Rilke, an important poet not only of German literature but also of World literature, is unfortunately not well known among the Turkish reader. The aim of this study is to introduce Rilke to the Turkish reader by his magnum opus entitled as Duino Laments, which has yet not been thoroughly studied in Türkiye. This study illustrates Rilke’s view on life, death, love and object in Duino Laments. While examining this text, written with “science of love”, we found it appropriate from the methodological point of view to apply the “close reading” technique which is one of the criticism methods determined by Todorov.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :