Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resmî ve özel ilköğretim okulları öğrenci başarılarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
933
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada; resmî ve özel ilköğretim okul beşinci sınıf öğrencileri arasında, fen bilgisi dersi bilişsel hedeflerine ulaşma düzeyleri açısından bir farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada öntest - sontest deseni kullanılmıştır. Fen bilgisi dersi bilişsel hedeflerine göre hazırlanan başarı testi, güvenirlik ve geçerlik çalışması yapıldıktan sonra, belirlenen öğrenci gruplarına uygulanmıştır. Uygulamalar sonucunda elde edilen veriler, SPSS 10.0 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ön test verilerine göre, bilişsel giriş davranışlarına özel okul öğrencilerinin resmî okul öğrencilerinden daha fazla sahip oldukları görülmüştür. Ön test- son test verilerine göre, özel okul öğrencilerinin bilişsel hedeflere genel olarak ulaşma düzeyleri de resmî okul öğrencilerinin hedeflere ulaşma düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur. Bu farklılığın bilgi ve kavrama basamaklarında daha yüksek olduğu görülürken, uygulama basamağında gruplar arasında bir farklılık tespit edilmemiştir. Buna göre, özel okul öğrencilerinin resmî okul öğrencilerinden daha fazla fen bilgisi dersinin bilişsel hedeflerine sahip oldukları söylenebilir. Sonuç olarak, bu farklılığın hangi faktörlerden kaynaklanmış olabileceği araştırma kapsamında tartışılmış ve konuyla ilgili bazı öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to determine if there is a difference of reaching cognitive objectives by fifth grade of public and private primary school students in science course. Pretest and postest design were used in the study. The achievement tests for the objectives of science course was given to the student groups after reliabity studies. The findings were evaluated in SPSS 10.0 package programme.The study reveals that according to pretest results private school students have more of cognitive objectives compared with those in public school. According to pretest- postest findings, it was found that, private school students have a higher scores reaching cognitive objectives than public school students. This difference was higher knowledge and conception stages, but there was not any difference in practice stage. Thus, it can be suggested that privative school students have more objectives than public school students. As a result, the factors that might be related with this difference between groups were discussed and some suggestions were made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :