Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resim-iş eğitimi anabilim dalında öğretmenlik uygulaması dersinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1, Erzurum Mecidiye İlköğretim Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni2
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Resim-İş Öğretmenliği Programında Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama öğrencileri, öğretmenleri ve öğretim elemanları ile uygulama süresince kazanılanların, YÖK ölçütleri ve program değişkenleri açısından hedeflere ulaşma derecesini belirlemek için yapılmıştır. Değerlendirmede uygulama öğrencileri ve uygulama öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, uygulama öğretmenleri uygulama öğrenci sayısının fazlalığı, okulların fiziki ortamlarının gereken düzeyde olmaması nedeniyle öğrencileri okula ve uygulama sürecine uyumlarını sağlayamamakta ve onları meslektaş olarak görmemektedirler. Uygulama öğretim elemanları fakülte-okul işbirliğine göre kendilerinin çok sorumluluk yüklenmediğini düşünerek, sorumluluğun çoğunu uygulama öğretmenlerine yüklemektedirler. Uygulama öğrencileri, uygulama sürecini, mesleki bilgi edinme ve beceri kazanmada etkili ve yararlı bir süreç olarak görmektedirler. Uygulama öğrencileri, uygulama sürecini, mesleki bilgi edinme ve beceri kazanmada etkili ve yararlı bir süreç olarak görmektedirler. Uygulama yapılan sınıfların kalabalık olması ve her hafta bir başka sınıfta ders vermeleri nedeniyle, uygulama öğretmenleri geçerli ve güvenilir değerlendirme yapamamaktadırlar.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate to what extent art teaching course its objectives in respect to the fallowing variables: Student Teacher, Co-operating Teacher, Supervisor, Teaching Experience, Criteria of the Higher Education Council, and Programme. To collect data, opinions of both student teachers and co-operating teachers has been taken by survey method. The results are: Although co-operating teachers give help to student teachers, they are not enough to orient student teachers to school environment and don’t see them as colleque. Because the number of the student teachers is very high and psychosocial conditions are not enough. Supervisors leave some of their responsibilities to co- operating teachers because they think that the quidelines of the faculty-school co-operation do not give them much responsibilities. Since tezching experience gives oppornities of occupational knowledge and skills to the student teachers, they are very positive about it. As student teachers are practicing in diffrent classes every week and crowded in number, the cooperating teachers can not evaluate them reliably.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :