Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Relationship between learning style and intelligence in learning english among monolingual and bilingual students

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Faculty member at Islamic Azad University1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

The study has investigated the relationship between learning styles and intelligence with academic achievement in learning English as a foreign language among male and female monolingual (Farsi Speakers) and bilingual Students (Farsi and Azerbaijan-Turkish Speakers) in Islamic Azad University-Central Tehran Branch and Khoy Branch, using Felder-Soloman questionnaire. The findings have shown monolinguals are better at visual learning styles and bilinguals are better at verbal learning styles. With regards to the achieved results, it can be concluded that bilingual students learn via senses, events, and observations because of their affective learning style. On the contrary monolingual students learn through symbols and interpretations because of using intuitive learning style. Also monolinguals learning style is visual and bilinguals learning style is verbal. Since bilingualism requires more mental activity, bilinguals use two means for communication and also learning. Thinking is a verbal process therefore they use two languages for thinking and other mental activities, and their potential capabilities develop and their cognitive learning is than monolinguals. The study shows that gender influences learning styles and female students’ learning styles are different from male students’ learning style and also it depends on the subject to be learnt.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada İslami Azad Üniversitesinin Tahran Merkez Şubesi ve Hoy Şubesinde tek dilli (Farsça konuşanlar) ve çift dilli (Farsça ve Azerbaycan -Türkçesi konuşanlar) erkek ve kız öğrenciler arasında yabancı dil olarak İngilizce öğrenmede akademik başarı, zeka ve öğrenme yöntemleri arasındaki ilişki Felder-Soloman anketi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular görsel - sözel öğrenme yöntemlerinde tek dillilerin çift dillilerden farklılık sergilediğini, tek dillilerin görsel çift dillilerin ise sözel öğrenme yöntemlerinde başarılı olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çift dilli öğrencilerin duyusal öğrenme yöntemlerinden duyular, olaylar ve gözlemler yoluyla öğrendikleri sonucuna varılmıştır. Tek dilli öğrenciler ise sezgisel öğrenme yöntemindeki semboller ve yorumsal yolları kullanarak öğrenmektedirler. Ayrıca, tek dilliler görsel çift dilliler ise sözel öğrenme yöntemine sahiptir. Çift dillilik daha fazla zihinsel aktivite gerektirdiğinden dolayı çift dilliler iletişim kurarken ve öğrenirken iki dilden de faydalanmaktadırlar. Çift dilliler sözel bir süreç olan düşünmede ve zihinsel işlemlerde iki dili de kullandıklarından dolayı potansiyel kapasiteleri gelişmektedir ve tek dillilere kıyasla kavramsal öğrenmeleri de iyi olmaktadır. Ayrıca, cinsiyetin ve konunun da öğrenme yöntemlerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :