Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reading strategies employed by elt learners at advanced level

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

This article is designed to identify what strategies good readers employ in pre, during, and post reading stages in classroom language learning. The underlying reason is the lack of clarification in different strategy use by both good and poor readers at the advanced level through the Three Phase Approach in reading. The preparatory ELT students at Ataturk University were administered an inventory of strategy use. The data were analyzed through a percentage study. It was found in the study that good readers differed in some strategies (S1, S3, S4 in pre-reading stage, S7, S10, S13, S21, S22, S23 in during-reading stage and S35, S38 and S39 in post-reading stage). This study will, therefore, improve the view and focus of language teachers on the use of reading strategies of good readers through the Three Phase Approach. Reading is a psycholinguistic process in that it starts with a linguistic surface representation encoded by a writer and ends with meaning which the reader constructs (Goodman, 1971:127). There is also an important interaction between language, thought and students’ background knowledge (schema). That is why, language teachers should enhance students’ ability to read with comprehension. Without comprehension, reading would be empty and meaningless. To achieve this, teachers should aid learners in understanding and developing reading strategies such as those in the Three Phase Approach and processes as well as schema theory which plays a significant role especially in pre-reading stage. This stage will later give rise to the remaining two strategies.

Özet İngilizce :

Bu makale, iyi okuyucuların, sınıfta dil öğrenimi sırasında, okuma öncesi, okuma esnası ve okuma sonrası evrelerde kullandıkları stratejilerin belirlenmesi için tasarlanmıştır. Bu tasarıyı oluşturan sebep, ileri düzeydeki iyi ve kötü okuyucuların, Üç Aşamalı Yaklaşım modeli çerçevesinde kullandıkları farklı stratejilerin açıklığa kavuşturulmasındaki eksikliktir. Bu bağlamda, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi öğrencilerine strateji kullanımı ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler bir yüzde çalışmasıyla analiz edilmiş ve iyi okuyucuların strateji kullanımlarında farklılıklar olduğu (ön-okuma aşamasında S1, S3, S4; okuma esnasında S7, S10, S13, S21, S22, S23; ve okuma sonrası aşamada S35, S38 ve S39’un daha çok kullanıldığı) ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, bu yüzden, dil öğretmenlerinin, Üç Aşamalı Yaklaşım modeli yoluyla, iyi okuyucuların, okuma stratejilerini kullanma hakkındaki görüşlerini ve dikkat yoğunlaştırmalarını geliştirecektir. Okuma, yazar tarafından kodlanmış yüzeysel bir dilbilimsel sunumla başlayan ve okuyucunun oluşturduğu bir anlamla sonuçlanan psikolojik bir süreçtir (Goodman, 1971:127). Ayrıca, dil, düşünce ve öğrencilerin geçmiş bilgileri (schema) arasında önemli bir bağ vardır. Bu yüzden, dil öğretmenlerinin, öğrencilerin anlayarak-okuma yeteneklerini geliştirmeleri gerekir. Anlama olmadan okuma boş ve anlamsızdır. Anlamanın başarılabilmesi için, öğretmenlerin, Üç Aşamalı Yaklaşım modelindeki gibi stratejilerin ve özellikle ön-okuma aşamasında önemli bir rol oynayan şema (schema) teorisi gibi süreçlerin anlaşılması ve geliştirilmesinde öğrencilere yardımcı olmamaları gerekmektedir. Bu aşama, daha sonra, sonraki iki aşamanın gerçekleşmesine hız verecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :