Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Premenstrüel disforik bozukluk ile cinsiyet rolleri ve anksiyete arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada premenstrüel disforik bozukluk (PMDD) ile anksiyete düzeyi ve cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi’nde ve Hemşirelik Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 67 kız öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veriler, geriye dönük Premenstrüel Değerlendirme Formu (PDF), Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri ile toplanmıştır. Bulgularda, PMDD, STAI ve BEM’in erkeklik ve kadınlık boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Menstrüasyon sırasında analjezik bir ilaç kullananların PMDD puanlarının kullanmayanlara göre p<0.001 önem düzeyinde anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Uzun süre yaşanılan yerin, menarş yaşının, menarş hakkında bilginin, menarş hakkında ilk bilgilerin alındığı kişinin, menarş karşısında gösterilen ilk tepkilerin, menstrüel dönemlerin düzensiz olup olmamasının, PMDD, STAI ve BEM’in erkeklik ve kadınlık boyutlarından alınan puanlar üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This study examined relationships between the sex-role and anxiety with premenstual dysphoric disorder. Subject were 67 female students in faculty of education and nursing school at University of Atatürk. In this research data were collected by Bem Sex-Role Inventory, The trait version of the State-Trait Anxiety Inventory and, The Premenstrual Assessment Form. There were no correlation between score of the sex-role and anxiety with premenstual dysphoric disorder. There were significant differences according to scores of premenstrual dysphoric disorder among taking or not taking analgesic drug during menstruation. Scores of premenstual dysphoric disorder, sex-role and anxiety have not differences statistically significant according to; residential area, age of menarch, whether there is knowledge about menarch or not, person who obtain of first knowledge about menarch, first reaction at menarch and orderly or out of orderly at menstruation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :