Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pre-service teachers’ perceptions of the presentation of language skills in a course book

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

The studies on English as a Foreign Language (EFL) course books have mainly focused on the presentation of language and communicative skills rather than teachers’ perceptions of the presentation of those skills. Thus, this study aims to investigate how teachers perceive the presentation of main language skills in a course book. The sample group in the study consisted of 48 pre-service teachers of English, and a questionnaire aimed at measuring their perceptions of the presentation of language skills in the course book, Spot on 8. The data were used to provide a descriptive analysis to address the research question. The results indicated that pre-service teachers have largely positive perceptions of the presentation of main skills, whereas there exists some problems in terms of speaking skills.

Özet İngilizce :

Yabancı bir dil olarak İngilizce ders kitapları ile ilgili çalışmalar, dil becerilerinin sunulmasına yönelik öğretmen algılarından çok, çoğunlukla dil ve iletişim becerilerinin sunumu üzerine odaklanmışlardır. Bu nedenle mevcut çalışma, aday öğretmenlerin bir ders kitabındaki temel dil becerilerini nasıl algıladıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklem grubu, 48 İngilizce öğretmeninden oluşmuş, Spot on 8 on adlı kitapta dil becerilerinin sunumuna yönelik algıları ölçmek için bir anket kullanılmıştır. Araştırma sorusuna bağlı olarak, veri, betimsel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, aday öğretmenlerin, temel dil becerilerinin sunumuna yönelik olumlu algılara sahip olduklarını, ancak konuşma becerileri ile ilgili bazı sorunlar olduğunu göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :