Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Platon’un tiranlık eleştirisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Platon, dönemindeki toplum düzenine karşı çıkarak, ideal bir düzen arayışına girişmiş, ‘Devlet’ adlı eserinde bu ideal düzeni gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu yüksek idealin gerçekleşmesini sağlayacak yönetim şekli de ya bilge kişinin yönetimi -monarşi- ya da bilge azınlığın yönetimi –aristokrasi- olacaktır. Platon’un kurduğu toplum düzeni tanrısal ilkeler üzerine kurulmuş olsa da bir gün bozulacak, bozuk yönetim biçimleri olarak gösterdiği timokrasi, oligarşi, demokrasi ve tiranlık ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada Platon’un en bozuk yönetim şekli olarak gördüğü tiranlık’a yönelik eleştirileri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Plato, investigated an ideal system by oppositing the system of society during his period and tried to achieve this ideal system in his work called ‘State’. The management style or the learned person management which will get this high ideal make real, will be monarchy or aristcrachy. Even if the society system which Plato published, was planned on princibles, it will be spoiled timocrachy, oligarchy, democracy and tyrantness that he showed then as a spoilt management styles will appear. In this study it was tried to produce a criticism about tyrantness that Plato saw as the most spoilt management style.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :