Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Perakende akaryakıt sektöründe marka sadakatine etki eden faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Atatürk Üniversitesi2, Muş Alparslan Üniversitesi3
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

20. yüzyılın başlarından itibaren üretim ve tüketim biçimlerinde yaşanan hızlı gelişim ve değişmeler bütün sektörlerde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de rekabeti arttırmıştır. Akaryakıt sektöründe, rekabete karşı koymak için müşterileri elde tutmak ve sadık müşteri kitlesi yaratmak, dikkate alınması gereken önemli konular arasında yer almaktadır. Akaryakıt işletmelerinin sadık müşterilere sahip olmaları, yalnızca satış garantisi sağlamakla kalmayıp, maliyetlerini de azaltmaktadır. Bu çalışmada akaryakıt sektöründe marka sadakatine etki eden faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Erzurum merkez ilçelerde ikamet eden, akaryakıt istasyonlarından hizmet alan tüketicilere, yüz yüze anket uygulaması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda marka imajı, ünü, markayı sevme, marka memnuniyeti, akaryakıt istasyonunun konumunun markaya güven duyma ve sadakat oluşumunda etkili olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

At the begining of the twentieth century, the rapid manners of production and consumption developments and changing enhanced competition in the fuel oil sector as well as in all sectors. In the fuel sectors to counter competition, retraining customers and creating a loyal customers are, among the important issues. The loyal customers of fuel oil companies are not only ensure warranty sales but also describe the cost. The study tried to determine the factors affecting brand loyalty in the fuel sector. The research had carried out through face-to-face survey, who got service consumers at gas stations in the central district Erzurum. Following the research, the brand image, brand reputation, brand liking, brand satisfaction, position of the gas station effective to built up the trust and loyalty, were determined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :