Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Paul k. feyerabend’in bilim anlayışı: çoğulcu bilim kuramı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

 

Paul K. Feyerabend, bilimin insan tarafından geliştirilmiş düşünce şekillerinden sadece biri olduğunu, yegâne doğru bilgi üretme biçimi olmadığını savunmaktadır. Ona göre bilim tek ve evrensel bilgi üretme biçimi değildir. Bilim insanların çevreleriyle başa çıkmak için icat ettikleri birçok araçtan sadece biridir. O, bilginin elde edilme süreci içerisinde monist bir paradigmadan hareketle bilgiye ulaşmak yerine, alternatif görüşlere olanak tanıyan plüralist bir perspektif benimsemek gerektiğini düşünmektedir. Çünkü bilim bir yanıyla din veya ideoloji, öbür yanıyla parapsikoloji, astroloji, efsane gibi uygulamalardan sadece biridir. Bilimin akılcı ve deneysel olma gerekçesiyle yürüttüğü üstünlük savı da yersizdir. Bilimin alternatif bilgi türleri içerisindeki üstünlük savı onun günümüz dünyasında kendi başına bırakılamayacak kadar güçlü, dayatmacı ve tehlikeli bir konuma gelmesine neden olmuştur.

Özet İngilizce :

Paul K. Feyerabend argues that the science is only one way of the thought forms which is developed by human but it's not a form to produce accurate information. According to him, the science is not a way of producing a single and universal information. Science is just one of the many tools which the human have invented to cope with their environment. He would rather the pluralist perspective which allows the alternative thoughts than the monist paradigm in the process of the producing information. Because the science is in one aspect a religion or ideology, and in an another aspect is only one of the applications like parapsychology, astrology, legend, moreover fortune telling. Claim of superiority which is used by the science in order to be rational and empirical is useless. This claim of the science among alternative forms of information has led the science to be strong, oppressive and dangerous which cannot be left alone in its present-day in the world.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :