Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti ilköğretim okulları coğrafya müfredat programları – coğrafya öğretim usulleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; Osmanlı Devleti İlköğretim Okulları ndaki (Sıbyan Mektepleri) Coğrafya Eğitimi-Müfredat Programları-Coğrafya Öğretim Yöntemleri incelenmeye çalışıldı. Moderinite ile eğitim programları arasına giren Coğrafya Dersinin 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesiyle Osmanlı Müfredat Programları arasına da girdiği, dünya, dünyanın hareketleri, Osmanlı Ülkesi’nin büyük nehir, dağ, vilayetlerinin öğretilmeye çalışıldığı, bunların nasıl öğretileceğinin Türkiye’nin ilköğretim metodu kitabı “Rehnuma-yı Muallimin” (Öğretmenlerin Rehberi) de nasıl yer aldığı analiz edildi. Coğrafya öğretiminde getirilen yeni öğretim yöntemleri ve materyallerin (harita-yerküre) Osmanlı Mektepleri’ne yerleşmesinden sonra bunların Kartoğrafya’nın ve Osmanlı Eğitim Sistemi’nin de gelişmesinde rol oynadığı ve öğrencilerin İmparatorluğa bakış açısını değiştirdiği anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to convey the Geography Education, Curriculum and Geography teaching methods in the primary schools of the Ottoman Empire. It was explained that Geography taking it’s place between modernism and education curriculums was included into the curriculum of the OTtoman Empire by the arrangement of Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, that it was tried to teach the movements of the earth, big rivers, mountains and cities of the Ottoman Empire; and that how the ways of teaching these subjects were included in the first Pedagogy Book of Türkiye “Rehnuma-yı Muallimin”. It was also explained that, after new ways and materials (maps-spheres) entered the Ottoman Schools they played important roles in the development of mapping and the Education System of the Ottoman Empire; and changed the views of students on the Empire.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :