Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organize sanayi bölgeleri için yer seçimi kararlarını etkileyen faktörler: erzurum örneği

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Üretim, belirli girdilerin birtakım belirli işlemlerden geçirilerek bir mal yada hizmet haline dönüştürülmesine denir. Üretim işleminin dönüştürülme süreci fabrikalarda gerçekleştirilir. Yani işletmenin ana faaliyetlerini sürdürdüğü coğrafi konum fabrikanın kurulduğu yerdir. Fabrika yeri seçimi genellikle; yeni bir üretim tesisinin kurulması, mevcut bir üretim tesisinin genişletilmesi ve değişen koşullar nedeniyle ekonomik olma özelliğini yitiren bir tesisin yenilenmesi gibi nedenlerden kaynaklanır. İşletmeler de üretim kapasitelerini mümkün olduğu kadar en yüksek düzeye çıkarmak isterler. Uzun dönemde amaçlarını gerçekleştirebilmek için, işletmeler açısından faaliyette bulunacakları yerin seçimi büyük önem arz etmektedir. Üretimin toplulaştırılmasının veya ihtisaslaştırılmasının getiri artışı üzerindeki doğrudan olumlu etkisinden yararlanmak amacıyla, bir uygulama aracı olarak OSB’ler geliştirilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri Batı’da geliştirilmiş ve uygulamaya aktarılmış bir kavramdır. Esas itibariyle birbirini tamamlayıcı veya birbirinin yan ürününü teşkil eden endüstrilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarından doğacak dış ekonomiler yoluyla üretimin rasyonalizasyonunu ve kâr artışının sağlanması esasına dayanmaktadır. (Çezik, 1982: 11 ). Bu çalışmada, Erzurum ilinde mevcut Organize Sanayi Bölgesine ek olarak, yeni bir II. Organize Sanayi Bölgesinin kurulması aşamasında, alternatif bölgeler arasından yapılan yer seçimi kararını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin önem düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buradan hareketle, Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 33 KOBİ ile anket yapılarak, sonuçlara göre çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This paper deal with the problem of having a location on Industrial Estates. Some factors affecting location decision such as different industries, planning, availability of sub-industries, availability of parking areas, etc., have taken into consideration and first and second Industrial parks (in the planning phase now) are compared with each other. It is intended to prevent any problem in constructing second Industrial Park and make it more effective to potantial residents of the park. It is found that some factors such as proximity to first industrial parks and availability of sub industries may make second industrial parks more effective and it is suggested that the place chosen for the second industrial parks may be reconsidered.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :