Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okulöncesi dönemde, çocuğun gelişiminde müziğin önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
670
DOI :
Özet Türkçe :

21. yüzyılda eğitim alanında ortaya çıkan yeniliklerin, çocuk eğitimi ve gelişiminde kullanılan metod ve yaklaşımlardaki en önemli yansıması sanat eğitiminde görülür. Müziğe doğuştan yeteneği ve ilgisi olan çocukları sanata yönlendirmek için eğitim kurumlarında sistematik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışma, okulöncesi dönemde müziğin önemini ortaya koymak, müziğin çocuklar üzerindeki etkisini kullanarak okul öncesi programlarını zenginleştirmek, müziğin yerini belirlemek ve müzik sanatını bu kurumlarda sevilir hale getirmenin yollarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu alanda yeni bir yaklaşım ortaya koymak için literatür taraması yapılmış, çocuk gelişimi ile ilgili yayınlarda ve araştırmalarda kişilik gelişimi kavramı son zamanlarda ön plana çıkmaya başlamıştır. Böylece bu alanda sanatsal aktivitelerin önemi tartışmaya açılmıştır. Bu noktadan hareketle müzik eğitiminin, çocuk eğitiminde önemli bir role sahip olduğu müzik ve eğitim bilimi çevrelerince kabul edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Of the innovations that have emerged in field of education in the 21st century, the most important reflection in approaches and methods used in child development and training is seen in art’s education. To render the children born with a latent interest in music inclined to art, systematic studies have to be done at training institutions. This study is intended to reveal the significance of music in early childhood; to determine the place of music in enriching pre-school training programs by using the effect of music on children; to determine the ways of making the art of music loved at these institutions. A literature review has been done in this field to come up with a new approach. In the research and publications on child development, the topic of “self ”development has begun to become dominant in recent times; so importance of artistic activities in this field has been open to debate. In this sense, the art of music has begun to be regarded as important in child education.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :