Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul gelişim planı ve etkililiğinin sağlanması hakkında öğretmen görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okulu öğretmenlerinin, okul gelişim planına ve okul gelişim planının etkililiğinin sağlanmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, Adana, Bursa ve Kilis illerinde görev yapan 36 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme formu yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılmış ve nitel verilerin sayısal analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin, okul gelişim planında yer alması gereken başlıca konunun öğretim süreci olduğunu; okul gelişim planının başlıca işlevinin ise okulu geliştirme olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Öğretmenler, okul gelişim planının etkililiğinin sağlanması için, öncelikle sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmenler, okul gelişim planının kapsamı ve etkililiği arasında bir ilişki olduğunu düşünmektedirler.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the opinions of primary school teachers on school development plan and ensuring the effectiveness of school development plan. Qualitative techniques were used in this study. The participants of the study consisted of 36 primary school teachers working in Adana, Bursa and Kilis provinces. Interview form was used while collecting data. Content and descriptive analysis techniques and numerical analysis of qualitative data were used to analyze the data. According to the results, teachers think that the primary subject which must be included in the school development plan is educational process and the primary function of the school development plan is school development. Teachers think that first of all, discharging the responsibilities is needed to make effective school development plan. According to the teachers’ opinions, there is a relationship between the scope of the school development plan and its effectiveness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :