Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul deneyimi ii uygulamalarının öğretmen adayları üzerinde yarattığı davranış değişiklikleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Milletlerin kalkınmasında eğitimin, dolayısıyla eğitim-öğretim süreçlerinin yönlendiricisi konumundaki öğretmenlerin ayrı bir yeri vardır. Bu yüzdendir ki uluslar eğitimde verimliliği artırmak ve nitelikli öğretmen yetiştirmek için çaba sarf etmekte, etkili ve verimli öğretmenlerin yetiştirilmesi için uygulamalı meslek derslerine ağırlık vermektedirler. Bu çerçevede ülkemizde de Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü müfredatında Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri yer almaktadır. Araştırma konumuz olan Okul Deneyimi II dersi öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamakta, hizmet öncesi deneyim ve beceri kazandırmakta, yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan o zamana kadar kazanılan bilgi ve becerileri gerçek ortamda uygulama imkanı vermektedir. Öğretmen adaylarının hizmet öncesi dönemde edindikleri teorik bilgileri deneyimli rehber öğretmen ve öğretim elemanlarının gözetimi altında sınıf ortamında uygulama imkanı bulabilmeleri meslekte kendilerine kolaylık sağlamakta, başarı ve verimliliklerini artırmaktadır. Okul Deneyimi II öğretmen adaylarının kuram ile uygulama arasındaki ilişkiyi anlamasında temel bir işleve sahiptir.

Özet İngilizce :

Education and accordingly teachers, who are the directors of educational-instructional processes, have significant roles in the development of nations. Therefore, nations struggle for increasing efficiency in education and training qualified teachers; and, they focus on applied vocational courses to train proficient teachers. By this purpose, School Practice I, School Practice II and Teaching Practice courses are included in the curriculum of the Primary Education Department of education faculties. School Practice II course, which is the research topic of this study, makes contributions in preparing teachers for their profession, in providing pre-service experience and skills, and in developing their skills. On the other hand, it creates opportunities for teachers to practise their knowledge and skills, as well. Having opportunity to use the theoretical knowledge gained in the pre-service period under the supervision of experienced teachers and mentors helps pre-service teachers to do their job well; and increases their success and efficiency.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :