Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
702
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerine ilişkin görüşleri incelenmektedir. Çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının MEB tarafından "Temel Eğitime Destek Projesi" kapsamında geliştirilen okul öncesi öğretmenliği özel alan yeterliklerine ilişkin görüşleri değerlendirilmektedir. Araştırmaya konu olan okul öncesi öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri, 7 yeterlik alanı, 19 alt yeterlik alanı ve bunlara bağlı olarak her yeterliğe ait olarak A1, A2, A3 şeklinde sınıflandırılmış,"Performans Göstergeleri"nden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama formu olarak MEB tarafından okul öncesi öğretmenliği özel alan yeterlikleri ve buna bağlı olarak A2 düzeyinde 62 performans göstergesinin dereceleme ölçeğine dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının Özel Alan Yeterliklerinin 7 yeterlik alanı olan Gelişim Alanları, Ailelerle İletişim, Aile Katılımı Ve Aile Eğitimi, Değerlendirme, İletişim, Yaratıcılık Ve Estetik, Okul Ve Toplumla İş Birliği Yapma, Mesleki Gelişimi Sağlama alanlarındaki A2 düzeyindeki performans göstergelerine verdikleri cevaplara göre "Gelişim Alanları" boyutunun 4.23 ortalamayla en yüksek, "Ailelerle İletişim, Aile Katılımı Ve Aile Eğitimi" boyutu 3,93 ortalamayla en düşük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this research, the opinions of the candidates preschool teachers on their field capabilities are going to be scrutinized. In this study, the opinions of preschool teachers to preschool teaching capabilities developed within the Supporting Primary Education Project of Ministry of National Education are also going to be evaluated. In that sense, the field capabilities of preschool teaching, which are going to be discussed under this paper, comprise of 7 main field capabilities, 19 sub-field capabilities and performance indicators classified as A1, A2 and A3 for each capability. Data gathering form cited in the present research paper is acquired by making use of field capabilities of preschool school teachers which are developed by Ministry of National Education and by changing the A2 level 62 performance indicators into grading scale. Regarding responses of nominee teachers to the A2 level performance indicators within 7 field capabilities named as Developmental Area, Communication with Families, Participation of Families and Training of Families, Evaluation, Communication, Creation and Esthetic, Cooperation with School and Community some findings have been witnessed. While, "Improving Areas", a category of the field capabilities, is found to be the highest average rate as 4,23, other categories such as "Communication with Families" and "Participation of Families and Training of Families" are found to be the lowest average rate as 3,93.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :