Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği

Yazar kurumları :
Atatürk üniversitesi1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle son yıllarda eğitim alanında yapılan çalışmalarda, üniversite öğretim elemanlarının ve öğretmenlerin yetiştirilme süreçleri sıkça tartışılır olmuştur. Bu çalışmalarda eğitim ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirilemediği düşüncesi yaygındır. Göz ardı edilemeyecek olan bu durum, eğitim kurumları dahil, iş dünyası ile eğitim dünyası arasındaki iletişimin yeterince kurulamadığını göstermektedir. O halde bütün meslek sahipleri birden fazla öğretmen tarafından yetiştirildiğine göre yaşadığımız bu yüzyılda öğretmenin yükleneceği misyon ne olmalıdır, bu misyona sahip olması için öğretmenler günümüz eğitim ve öğretim sistemi içinde nasıl yetiştirilmelidir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada; öğretmen yetiştirmede ve öğretmenlik mesleğindeki genel sorunlar literatüre dayalı olarak araştırıldı ve öğretmen yetiştirmede temel noktalar belirtilerek önerilerde bulunuldu.

Özet İngilizce :

The training process of instructors and teachers has been discussed, especially in the most recent educational studies. There is a widespread suggestion in these studies that appropriately trained and qualified staff for the educational and business world cannot be found. This situation, which can not be ignored, indicates that the communication between the business world and educational world including the educational institutions could not be adequately established. Since professionals are trained by more than one teacher, it is important to establish what the mission to be undertaken by the individual teacher should be in the current century. How should the teachers, who should have this mission, be trained within the education and training system? In the light of these questions and concerns, the present study made a literature-based investigation of the general problems encountered in teacher training and the teaching profession and, the main aspects of teacher training were identified and some recommendations for improvements were made.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :