Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin kullandıkları çatışma yönetimi yöntemleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, Atatürk Üniversitesi2, Çarşıbaşı Lisesi3
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin kullandıkları çatışma yönetimi yöntemleri kişisel-mesleki değişkenlere, iletişim becerileri ve örgüt iklimine göre yönetici davranışları açısından farklılıkları saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri 2011/2012 Eğitim Öğretim yılında Trabzon ilinde örgün eğitim kurumlarında görev yapan 277 öğretmenden alınmıştır. Araştırmada Şahin (2007) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Çatışma Stratejileri Ölçeği” ve “Okul Müdürlerinin Kişiler arası İletişim Ölçeği”, Halpin ve Croft tarafından geliştirilen Yalçınkaya (2000) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Örgüt İklimi Belirleme Ölçeği’ kullanılmıştır. Bilgi toplama araçları ile elde edilen veriler SPSS 15.0 programına girildi ve gerekli istatistiksel çözümlemeler yapıldı. Araştırmada istatistiksel teknik olarak korelasyon analizi, hiyerarşik regrasyon analizi uygulandı. Analizlerin anlamlılığını bulmak için Tukey Post Hoch testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul müdürlerinin kullandığı çatışma yönetimi yöntemlerinden uzlaşmanın, öğretmenler tarafından algısı kurum içendeki mesleki kıdem artıkça arttığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this research, conflict management methods, employed by school directors in terms of their personal occupational variables, communication skills, organizational environmental methods, according to teacher sensing are tried to be determined. Research data is gathered from the mainstream schools in Trabzon, in 2011-2012 academic years. School director’s conflict strategies scale developed by Şahin (2007) and interpersonal communication scale developed by Halpin and Croft, translated into Turkish by the name of determining organizational climate scale developed by Yalçınkaya (2000). Collected data was entered to the SPSS 15.0 computer software and needed statistics analysis was made. In this research correlation analysis and hierarchical regression analysis were used as statistical method. Turkey Hoch test is used to find out the significance of the analysis. As a result one of the conflict management methods, accommodation, employed by school directors, is sensed by teachers according to the seniority of the teacher in his school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :